top of page

İş Sağlığı Güvenliği Neden Çok Önemli?

İş sağlığı güvenliği, iş yerinde çalışanlar için sağlıklı bir ortam sağlamak, yaşanabilecek olumsuzluklardan çalışanları korumak ya da hasarı en aza indirmektir. İş güvenliğini sağlamanın en büyük getirilerinden biri de işçi ve işveren arasındaki uyumu sağlamaktır. Yani iş sağlığı güvenliği yalnızca çalışanı korumakla kalmaz oluşabilecek maddi ve manevi hasarları engelleyerek iş verimliliğini ve işe bağlılığı de arttırır. Kısaca İSG adı verilen bu tedbirler kanun ve yönetmeliklerle de desteklenir. İş kazaları çok ciddi sonuçlara sebep olabilen fakat çok büyük bir oranda engellenebilir olaylardır. İş sağlığı ve güvenliği konusu son yıllarda üstüne daha fazla düşülen ve gittikçe önemsenen bir hale gelmiştir. Yapılan tüm iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının temel amacı çalışan ve işletme güvenliğini sağlamaktır. Çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak işverenin ilk ve en büyük sorumluluğudur. Bu sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını oluşturmaya yönelik alınan her türlü tedbire de iş güvenliği denir.


İş kazalarının çok büyük bir kısmı alınabilecek tedbirlerle önlenebilirdir. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO (International Labour Organization)’un yapmış olduğu bir çalışmaya göre iş kazalarının %98’i önlenebilir bir durumdadır. Yayınlanan resmi verilere göre iş kazalarının dünya ekonomisin sebep olduğu yıllık maliyet asgari olarak 600 milyon dolardır. Sürekli gelişen teknoloji ile birlikte iş yükü ve tehlikesi azalmış olsada önlem alınmayan durumlarda iş güvenliği tehlikesi devam etmektedir. İş güvenliği ile ilgili çalışanlara yönetmeliklere uygun eğitimler vermek önemsenmesi gereken bir konudur. İş sağlığı güvenliği ortada zarar verici bir tehlike yokken önceden bu riskleri öngörerek yapılan çalışmalardır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel Amaçları


İş sağlığı güvenliği bazı temel amaçlardan oluşmaktadır. Bu amaçlar şu şekildedir;


  • Çalışanlara uygun bir çalışma ortamı sunmak.

Çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak İSG’nin temel amaçlarının başında gelir. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, çalışanların verimliliğini de arttıran önemli faktörlerden biridir.

  • Çalışanları işyerinde yaşanabilecek risk faktörlerinden korumak.

Güvenlik risklerine karşı koruyucu önlemler almak hem çalışanlar için hem de işletme için gereklidir.

  • İşletmeyi korumak.

Kaza ve istenmeyen bazı durumları önceden tespit ederek geri önemleri almak oluşabilecek zararları da ortadan kaldıracaktır.

  • Üretim devamlılığını sağlamak.

Çalışanları güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak çalışma verimliliğinin de artmasını sağlar bu sayede üretimde devamlılık sağlanmış olur.


Amazoi Tech ve Hayat Kurtaran Özel İSG Eğitim PaketleriAmazoi Tech firması olarak bizler de iş sağlığı ve güvenliğinin oldukça önemli bir konu olduğunun farkında olarak İSG alanında VR, AR ve WebGL destekli özel eğitim paketleri oluşturduk. İSG alanında karşılaşılabilecek her türlü riski bu özel eğitim paketlerinin içeriğinde yer alıyor. Amazoi Tech’in oluşturmuş olduğu mevcut 12 eğitim paketinin yanında firma özelinde istenilen şekilde simüle edilmiş eğitim paketleri de oluşturuyoruz. Bu eğitim paketleri çalışan için öğrenme verimliliğini arttırıyor, yaralanma ve diğer oluşabilecek risklerin önüne geçiyor. İşveren tarafından da takip edilebilen bu paketler aynı zamanda maliyeti de büyük oranda düşürüyor. Sizler de talepleriniz doğrultusunda özel eğitim paketleri oluşturmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Geliştirdiğimiz teknik eğitim paketleri sayesinde zaman ve mekandan bağımsız, ölçülebilir ve takip edilebilir verimli bir eğitim modülü geliştirmekteyiz.

Tehlikeli sınıftaki eğitimler için iş kazası riski olmadan bire bir deneyimlemek ve kullanıcının karşılaşabileceği güvensiz durum ve güvensiz davranıştan kaçınma fırsatı sunuyoruz. Bir diğer avantaj ise VR destekli teknik eğitimler sayesinde gereksiz sarf malzeme kullanımı ortadan kaldırılmaktadır.

Endüstri 4.0 dijital dönüşümünde öncelikli alan olan ve sanayi bakanlığının destekleri arasında yer alan bu ileri teknoloji çözümler ile ilgili devlet desteklerine de bir sonraki blog yazımızda yer vereceğiz.


67 görüntüleme0 yorum
bottom of page