top of page

OUR TECH

​Amazoi Tech develops interactive and dynamic mobile AR and Web AR applications by supporting augmented reality (AR) technology in every field of industrial digital transformation with its own developed library. We develop world-class interactive simulations and multiplayer VR projects with virtual reality (VR) technologies. These projects are used to increase efficiency in industrial processes, minimize risks and make employee training more effective.

We develop efficient, sustainable, accessible and attainable simulation solutions with our productized advanced technology solutions. We meticulously develop VR-supported technical trainings, WebGL-supported simulations and technical AR mobile applications specific to your processes and your own products, according to special software requests from our business partners.

As Amazoi Tech, we aim to be a strong and reliable business partner in digital transformation projects in the industrial field. Our solutions equipped with advanced technologies optimize your industrial processes while also contributing to environmental sustainability. We continue to add value to our customers in the industrial sector with our high quality and innovative approaches. Discover the advanced AR and VR solutions offered by Amazoi Tech to take your business processes to the next level and lead in digital transformation.

AR VR Webgl Work
Elektrik Hatlarının Sabitlenmesi

TEKNOLOJİMİZ

Amazoi Tech, endüstriyel dijital dönüşümün her alanında artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisini kendi geliştirdiği kütüphanesiyle destekleyerek interaktif ve dinamik mobil AR ve Web AR uygulamaları geliştirmektedir. Sanal gerçeklik (VR) teknolojileriyle dünya standartlarında interaktif simülasyonlar ve multiplayer VR projeleri geliştirmekteyiz. Bu projeler, endüstriyel süreçlerde verimliliği artırmak, riskleri minimize etmek ve çalışan eğitimlerini daha etkili hale getirmek için kullanılmaktadır.

Ürünleşen ileri teknoloji çözümlerimiz ile verimli, sürdürülebilir, erişilebilir ve ulaşılabilir simülasyon çözümleri geliştirmekteyiz. Proseslerinize ve kendi ürünlerinize özel VR destekli teknik eğitimler, WebGL destekli simülasyonlar ve teknik AR mobil uygulamaları, iş ortaklarımızdan gelen özel yazılım taleplerine göre titizlikle geliştiriyoruz.

Amazoi Tech olarak, endüstriyel alandaki dijital dönüşüm projelerinde güçlü ve güvenilir bir iş ortağı olmayı hedefliyoruz. İleri teknolojilerle donatılmış çözümlerimiz, endüstriyel süreçlerinizi optimize ederken, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlamaktadır. Yüksek kalite ve yenilikçi yaklaşımlarımızla, endüstriyel sektördeki müşterilerimize değer katmaya devam ediyoruz. İş süreçlerinizi bir üst seviyeye taşımak ve dijital dönüşümde liderlik etmek için Amazoi Tech'in sunduğu gelişmiş AR ve VR çözümlerini keşfedin.

Elektrik Hatlarının Sabitlenmesi

Our Virtual Reality (VR) Technologies

As Amazoi Tech, we carry out innovative studies in the field of VR technology. Especially in the field of occupational health and safety (OHS), we make employee training more effective and safe by using virtual reality (VR). Our VR technology offers realistic simulations to help employees better understand workplace hazards and respond correctly.

We also develop custom VR solutions for companies' products. For example, we prepare detailed and interactive training modules on how to use the machines. In this way, employees learn to use complex equipment safely, while businesses increase operational efficiency.

Amazoi Tech's VR technology is equipped with world-class interactive simulations and multiplayer VR projects. These projects make it possible to collaborate in a virtual environment, improving teams' working together and problem-solving skills.

We continue to support digital transformation in industrial sectors with our high-tech VR solutions. With the services we offer in the field of virtual reality (VR), we make occupational health and safety training more effective and offer special training solutions for companies' products. As Amazoi Tech, we would like to proudly state that we are here to increase the safety and efficiency in your workplace with our VR technology.

Our Augmented Reality (AR) Technologies

As Amazoi Tech, we offer innovative and industrial solutions in the field of augmented reality (AR) technology. Our AR technology was developed to optimize your industrial processes, increase work efficiency and make training more effective. We offer interactive and dynamic mobile AR and Web AR applications with our own AR library.

Our AR technology also offers great advantages in the field of education and training. It allows employees to interactively learn how to use complex equipment or react in dangerous situations. This significantly improves safety in the workplace while increasing the skills of employees.

As Amazoi Tech, we develop customized AR solutions to suit our customers' needs. Our AR technology supports digital transformation in industrial sectors, helping you make your business processes more efficient and secure. With our high-tech products and services, we enable you to gain a competitive advantage in the business world.

Contact us to take your industrial processes to the next level and become a pioneer of digital transformation with the augmented reality (AR) solutions offered by Amazoi Tech. Our AR technology increases your business efficiency and ensures the safety of your employees by providing innovative and effective solutions that suit the needs of your business.

Our WebGL Technology

Amazoi Tech olarak, WebGL teknolojisi ile artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) projelerinin deneyimlerini web ortamında da sunabiliyoruz. WebGL, tarayıcı tabanlı grafik işlemleri yapabilmemizi sağlayarak, kullanıcıların herhangi bir ek yazılım yüklemeden AR ve VR içeriklere erişim sağlamasına olanak tanır.

Our WebGL-based solutions can be applied in a wide range of areas, from maintenance and repair processes to training modules in the industrial sector. This technology is a powerful tool to accelerate the digital transformation processes of businesses and offers great advantages, especially in employee training and optimizing operational processes.

Contact us to experience interactive and dynamic experiences on the web with WebGL-based solutions offered by Amazoi Tech. Our WebGL technology supports your business' digital transformation process while increasing your business efficiency and the safety of your employees.

Contact

Address: Hacettepe Technopolis
6th R&D, Block: 4.Arge / No: 41  Floor: Giriş Kat
Cankaya /Ankara
Mail: info@amazoisoftware.com

  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • LinkedIn - Gri Çember

© 2018 by Amazoi Software

bottom of page